dijous, 31 de desembre del 2020

ANOTHER YEAR FULL OF POSSIBILITIES: HAPPY NEW YEAR 2021 !!!

 


Aquest any vaig començar a elaborar la imatge per desitjar un nou any durant la meva estada a Islàndia, i pels que no hi hàgiu estat mai, us he de dir que és un país amb un paisatge molt especial. A mi m'ha captivat completament, m'ha fet sentir sentiments de grandiositat i m'ha fet sentir petita també. T'adones que la natura és increïble en tots els sentits i et recorda contínuament que formes part d'ella. Com ella, som forts i fràgils al mateix temps. Espero que aquest nou any ens faci canviar de rumb cap a un camí nou, ple de possibilitats, de retrobament cap a nosaltres, cap a tota la humanitat, al nostre planeta i a l'univers del qual formem part.

This year I began preparing the image to wish a new year during my stay in Iceland, and for that people have never been there, I have to say to you that it is a country with a very special scenery. It has captivated me completely, has made me feel grandeur feelings and smaller too. You realize that the nature is incredible in every aspect and reminds to you continuously that you are part of it. As it, we are strong and fragile simultaneously. I hope that this new year should make us change course towards a new way, full of possibilities, of reunion towards us, towards the whole humanity, in our planet and in the universe of which we are part. 

 

I WISH YOU A HAPPY NEW YEAR 2021
A new year to find another way to live, another way to share, perhaps another way to feel..., as always we have being doing, we are part of everything and everything is inside us.

ET DESITJO UN BON ANY 2021
Un nou any per trobar una altra manera de viure, una altra manera de compartir, potser una altra manera de sentir ..., com sempre hem estat fent, formem part de tot i tot està dins nostre.


TE DESEO UN FELIZ AÑO NUEVO 2021
Un nuevo año para encontrar otra forma de vivir, otra forma de compartir, quizás otra forma de sentir ..., como siempre lo hemos estado haciendo, somos parte de todo y todo está dentro de nosotros.

JE VOUS SOUHAITE UNE BONNE ANNÉE 2021
Une nouvelle année pour trouver une autre façon de vivre, une autre façon de partager, peut-être une autre façon de ressentir ..., comme toujours on avais fait, on fait partie de tout et tout est en nous.


Tamara Hernández Ledesma // www.tamarahernandez.es